"Ord er det dyrebareste vi har - med ord forstår vi verden"